Distributors

Africa

Asia, Middle East

Taiwan, China

GIGANTEX Composite Technologies Co., Ltd.
No.36, Lane 620, Fuxing Road
52147 Beidou Town, Changhua County

P: +886-4-8873818
E: gigantex@ms29.hinet.net
W: www.equinox-bikes.eu

See more

KINAN International Co., Ltd.
No. 40, Feng Chang St.
Nan Twen District,Taichung

P: +886 4-23861616
E: Kinan24h@gmail.com
W: www.kinan.com.tw

See more

Legend Logistic Co., Limited Taiwan Branch (Hong Kong)
No. 72-6, Sec. 5, ZhongHe St., XinShe Dist.
42643 Taichung City

P: +886-4-2582 3988
F: +886-4-2582 3669

See more

Australia, New Zealand

Europe

North America

South America