Ultina s.r.o.

Riegrova 43A
370 01 České Budějovice

M: +420 777 593 182
E: zbynek.sykora@ultina.cz
W: Oficiální distribuce galusek pro sportovní vozíčky